O Laboratorium

Nasze wartości

Misją Samodzielnego Laboratorium Medycznego salamed jest uświadamianie członkom społeczeństwa wagi badań przesiewowych, upowszechnianie wiedzy na ich temat, świadczenie profesjonalnych badań diagnostycznych oraz monitorowanie pooperacyjne, jako istotnych zadań w leczeniu i profilaktyce chorób nowotworowych.

Nasze inspiracje

Laboratorium salamed promuje profilaktykę nowotworów  w oparciu o badania cytologii cienkowarstwowej Liquid Based Cytology (LBC) w ramach Ogólnopolskiego Programu SAMIdlaSIEBIE. Program jest ukierunkowany na krzewienie odpowiedzialnych zachowań w ochronie zdrowia, ze szczególnym naciskiem na wczesne badnia przesiewowe w kierunku chorób nowotworowych układu moczowo-płciowego, charakteryzujących się wciąż wysoką śmiertelnością.

Historia powstania

Spółka salamed powstała w listopadzie 2013r. w wyniku wspólnych działań środowisk medycznego, naukowego oraz przedstawicieli biznesu. W lutym 2014r. spółka została wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Laboratorium mieści się w budynku Zakładu Patomorfologii i Profilaktyki Onkologicznej w Łomży.

Celem funkcjonowania Laboratorium jest wdrażanie najnowszych technologii i narzędzi w dziedzinie diagnostyki medycznej dla upowszechniania i świadczenia badań profilaktycznych ze szczególnym nastawieniem na choroby nowotworowe. Konsekwencją wcześnie wykonywanych badań przesiewowych jest szansa na wykrycie choroby na jednym z pierwszych etapów jej zaawansowania, kiedy nie widać jeszcze jej objawów. W chorobie nowotworowej kluczowy jest moment rozpoznania, kiedy lekarz ma jeszcze możliwość doboru odpowiedniej metody leczenia. Zatem im szybciej zostanie rozpoznana choroba, tym wyższa jest skuteczność dalszego leczenia w myśl hasła Bene dignoscitur, bene curatur (dobra diagnoza, dobre leczenie).