Ssaki medyczne w Polskich szpitalach

Niezależnie od tego, czy chodzi o korzystanie ze szpitala czy opieki domowej, zapewnia produkty oddechowe o jakości , takie jak regulatory tlenu, sprężarki powietrza i inne urządzenia do oddychania, dzięki czemu można zapewnić optymalną opiekę nad pacjentem.

Od ponad 30 lat firma opracowuje i produkuje innowacyjne produkty tlenowe i armaturę medyczną, które są bardziej lekkie, a jednocześnie zapewniają taką samą moc, redukują dostawy dla pacjentów, zapewniając bardziej niezawodną obsługę oraz niższy czas i koszty konserwacji.

Nasze produkty oddechowe obejmują:

Sprężarki powietrza
Blendery tlenowo-powietrzne
Produkty dróg oddechowych
Aspiratory
Przepływomierze
Mikser tlenowo-helowy
Okucia medyczne
Koncentratory tlenu
Konserwatory tlenu
Analizatory tlenu
Monitory tlenu
Regulatory tlenu
Ssaki szpitalne
Regulatory próżni