Defibrylator

Defibrylator to urządzenie, które wywołuje porażenie prądem elektrycznym w sercu osoby, która jest w stanie zatrzymania akcji serca.

Ten wstrząs wysokoenergetyczny nazywany jest defibrylacją i ma zasadnicze znaczenie dla ratowania życia osoby, która ma zatrzymanie akcji serca.
Nie musisz być szkolony, aby korzystać z defibrylatora – każdy może go używać. Istnieją jasne instrukcje dotyczące mocowania elektrod defibrylacyjnych. Następnie ocenia rytm serca i instruuje tylko, aby wykonać wstrząs, jeśli jest potrzebny.

W niedawnej ankiecie trzy czwarte osób stwierdziło, że nie czują się wystarczająco pewnie, by działać, jeśli zobaczą kogoś, kto ma zatrzymanie akcji serca. Dzięki większej ilości szkoleń w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej i większej świadomości możemy to zmienić.

Jeśli szukacie państwo defibrylatorów, oto stosowna strona www.