Pompy infuzyjne

Pompa infuzyjna wprowadza płyny, leki lub składniki odżywcze do układu krążenia pacjenta. Zwykle stosuje się go dożylnie, chociaż czasami stosuje się infuzje podskórne, tętnicze i nadtwardówkowe. Pompy infuzyjne mogą podawać płyny w sposób, który byłby niepraktycznie drogi lub zawodny, gdyby był wykonywany ręcznie przez personel pielęgniarski. Na przykład mogą podawać zastrzyki w ilości zaledwie 0,1 ml na godzinę (za mała na kroplówkę), zastrzyki co minutę, zastrzyki z powtarzanymi bolusami żądanymi przez pacjenta, aż do maksymalnej liczby na godzinę (np. W analgezji kontrolowanej przez pacjenta) lub płyny, których objętości różnią się w zależności od pory dnia. Ponieważ mogą one również wytwarzać dość wysokie, ale kontrolowane ciśnienie, mogą wstrzykiwać kontrolowane ilości płynów podskórnie (pod skórę) lub zewnątrzoponowo (tuż w obrębie centralnego układu nerwowego – bardzo popularne lokalne znieczulenie rdzeniowe do porodu).

Jeśli interesują Państwa pompy infuzyjne, bogaty wybór znajdziecie tutaj.